neděle 23. července 2017

Jin a Jang

       Z Orientu se nám dochovalo první učení o tom, že vše kolem nás, celý vesmír a tedy i náš svět a my, je tvořeno dvěma dynamickými silami neustále se proměňujícími, které jsou v protikladu. Tyto protikladné jevy nazýváme všelijak. V matematice je označujeme znaménkem plus a minus, v biologii samec a samice. Proti sobě stojí den a noc, údolí a hory, moře a pevniny, víří kolem nás síly odstředivé a dostředivé. Číňané tyto síly nazvali silou jang, tedy silou dostředivou s mužským principem, a silou jin, silou odstředivou s ženským principem.
JIN - odstředivá síla prý vzniká rotací Země kolem vlastní osy, směřuje zevnitř ven, směrem k vesmíru. Jsou v ní obsaženy všechny expanzivní síly a tendence našeho světa. Díky této síle rostou stromy a lidé, díky jí vznikají vznešené myšlenky.
JANG - dostředivá síla přicházející z kosmu. Vzniká spirálovým pohybem celé galaxie a směřuje k jejímu centru. Obě síly mají spirálový charakter, protože vznikají rotací.

Dvanáct principů relativity orientální filozofie JIN a JANG:

1.Jedno jediné nekonečno se manifestuje v tendenci zároveň protikladné a doplňující se, v JIN a JANG, a to v jejich neustále proměně.
2.JIN a JANG vznikají z nekonečného a věčného pojmu vesmíru, nepřetržitě.
3.JIN je síla odstředivá, JANG síla dostředivá. Společně vytvářejí energii všech fenoménů.
4.JIN přitahuje JANG a JANG přitahuje JIN.
5.JIN odpuzuje JIN a JANG odpuzuje JANG.
6.JIN a JANG, kombinovány v různých poměrech, vytvářejí jevy sobě nepodobné. Přitažlivost nebo odpudivost jevů je úměrná rozdílu sil JIN a JANG.
7.Všechny jevy jsou pomíjivé. Poměr JINU a JANGU se v nich neustále mění. JIN se přeměňuje v JANG, JANG se přeměňuje v JIN.
8.Nic není zcela JIN ani zcela JANG. Všechno je na různých stupních vyváženo oběma těmito tendencemi.
9.Neexistuje stav neutrální. Vždy převažuje buď JIN nebo JANG.
10.Velké JIN přitahuje velké JANG, malé JIN přitahuje malé JANG.
11.Extrémní JIN se mění v JANG a extrémní JANG se mění v JIN.
12.Všechny jevy jsou JANG uvnitř a JIN na povrchu.

   Pochopení těchto pravidel nás vede ke hledání rovnováhy v životě, ke hledání harmonie mezi rozumem a citem. Zřejmě právě návrat k starodávnému učení Dálného východu vypovídá o touze lidí západního světa po harmonii.

JINJANG
expanzekontraxe
rozptýlenísoustředění
pomalý pohybrychlý pohyb
vysoké frekvencenízké frekvence
směr vzhůrusměr horizontálně či dolů
vněuvnitř
lehčítěžší
chladnějšíteplejší
temnějšíjasnější
vlhčísušší
řidšíhustší
většímenší
křehčítvrdší
elektronproton
tropypóly
rostlinyživočichové
ženské pohlavímužské pohlaví
duševní prácetělesná práce
prostorčas
chuť ostrá, kořeněná, kyseláchuť slaná, hořká
krátké vařenídlouhé vaření
šťavnatésušší
fialová, modrá, zelenážlutá, hnědá, červená
dutýplný
nocden
poslušnostvzpupnost
emocerozum
umělýpřírodní
delšíkratší


Zdroj: Michio Kushi - Orientální diagnostika

neděle 16. července 2017

Léto

...se rozjelo a já nějak nestíhám psát. Řekly jsme si, že si dáme úplnou pauzu od školy, ale očividně to úplně nejde. :) Výletujeme, odpočíváme, navštěvujeme kamarády a taky jsem prožila týden na semináři Intuitivní pedagogiky. A mimo jiné jsem začala jeden svůj letní projekt. Ale o něm až v září.
pátek 30. června 2017

Jak to u nás chodí

Naše třetí loučení se školním rokem (předtím tady a tady) by si zasloužilo malé bilancování.

Rozrůstáme se. Jsem ráda, že už nejsem s dětmi ve škole sama jako na začátku, což bylo někdy náročné v tom, že se člověk musel obracet do sebe a spoléhat pouze na sebe. Čím více se poznáváme, tím více je i celý den pestřejší - ráno se pokaždé někdo z rodičů zdrží na kávu, sejdou se průvodci, popovídáme si. 

Počet dětí přerostl dvacítku, takže hladina hluku a živosti je opravdu vysoká. :-) S dětmi pobývá v průběhu týdne šest průvodců, přičemž každý je pro děti inspirativní v jiném slova smyslu. Děti pracují na svém osobním růstu, učí se komunikovat, řešit problémy a respektovat druhé. Učí se pracovat s chybou a přijímat jinakost druhých. Vnímají silné stránky a talenty svých kamarádů a přinášejí si navzájem věci (pomůcky), které by mohl ten druhý upotřebit. Podporujeme děti v projektech, se kterými si přijdou samy a chtějí něco nového vyzkoušet. 

Děti se pohybují mezi větším množstvím dospělých, kterým tykají, neřeší, koho z nich v danou chvíli osloví. Slovo komunita začíná nabírat na významu - směňujeme služby, ženy hlavně oblečení a domácí výtvory, děti u sebe navzájem přespávají a skvěle funguje spolujízda (dovážení dětí do školy). Mnoho dětí už spolu jezdí odpoledne tramvají domů, což byla taková přirozená řetězová reakce.

S rodiči se pravidelně jednou měsíčně scházíme na schůzkách, kde plánujeme, sdílíme naše obavy a strachy, dělíme se o zkušenosti a navzájem se podporujeme. Schůzku začneme hrami intuitivní pedagogiky a zakončíme posezením v blízké hospůdce. Vznikají nová přátelství.

Myslím, že se nám daří naplňovat naše motto:


čtvrtek 29. června 2017

Dětská vesnička

Včera jsme završili náš další půlroční projekt. Děti si samy vymyslely, že by si rády vyzkoušely pracovat. A tak padl nápad na vytvoření města, kde děti budou nabízet své služby rodičům.
Celý proces vypadal asi takto:
  • Děti přicházejí na nápad vyzkoušet si pracovat a vydělávat peníze. Protože už naši lokální měnu (koveny) máme, vymýšlíme systém fungování města: Rodiče přinesou z domova občerstvení na závěrečnou slavnost, za které dostanou 50 kovenů. Ty pak mohou utrácet v našem městě. Děti si za společně vydělané peníze mohou "koupit" zážitek na první školní den v září.
  • Každý si vymýšlí práci, kterou si chce vyzkoušet. Pracujeme s pojmem konkurence a snažíme se udělat město (co se týká nabídky služeb) pestré. Vymýšlíme název své firmy, píšeme si seznam, co všechno budeme potřebovat.
  • Navrhujeme název pro naše město. Vítězem ve druhém kole se stává Dětská vesnička. Vytváříme mapu.
  • Určujeme si ceny našich služeb a zboží.
  • Kreativně ztvárňujeme naše obchůdky.
  • Za vydělané peníze si vybíráme z pěti zážitků. Demokratickým hlasováním vítězí ve druhém kole návštěva zábavního centra LVÍČEK, kam se děti společně vydají.

Betčina zelenina

Lucčina a Eliščina knihovna

Anežčiny a Ájiny nápoje

Madlenčiny fotky ihned

Leonkova, Vikyho, Pepíčkova a Járova kavárna

Bářino tetování

Eliščino a Klárčino kadeřnictví

Honzíkovo, Míšovo a Johančino zmrzlinářství
Ánino květinářství
Sebíkovo informační centrum a přednášky o Austrálii

Julinčino origami
banka
Nikolčino malířství


Áďa jako zpěvačka
Jáchym hasič


 
Druhý den jsme hlasovali o společném zážitku.
1. Westpark
2. Bazén Rokycany
3. Zábavní centrum Lvíček
4. Koňská farma Jitřenka
5. Bowling


A vítězí Lvíček! Radost veliká. :-)

Děkujeme všem - šli jste do toho naplno a s chutí. Moc jsme si to užili.